Visie

Alle Twentenaren en bezoekers bewust laten worden van de rijke geologische structuur die ons landschap vormt en daarmee de basis is voor onze cultuur. De kennis van het landschap en de ondergrond borgt de juiste beslissingen voor een duurzame toekomst.

Missie

Door middel van kennisoverdracht over het Twentse landschap en de ondergrond vergroten we het bewustzijn dat we een unieke regio hebben waar we zuinig op moeten zijn. Dit wordt bereikt door een platform te creëren waar partners en geïnteresseerden samenkomen en kennis delen.

Geschiedenis

Geopark Twente is wereldwijd het eerste geopark dat niet gecentreerd is op één locatie. Door heel Twente heen komen deelprojecten die de schoonheid en historie laten zien van wat zich onder de oppervlakte bevindt. Ons doel is om te informeren over het landschap, de rijke ondergrond en de geschiedenis van Twente. Het ontstaan van Geopark is een intensief proces, waarbij de hulp van partners, vrijwilligers en studenten onmisbaar is gebleken.

Planvorming

Geopark is begonnen als een droom. De haalbaarheid is in verschillende studies onderzocht door Saxion studenten en vrijwilligers. Zo is er een onderzoek gedaan naar de product markt combinaties en hebben we samen met Saxion studenten onderzocht welke mogelijke partners we kunnen aanhaken.

Aanhaken partners

Waar Geopark Twente is ontstaan als 1 droom bij een paar mensen, is het mooie juist de samenwerking in de hele regio. Al vanaf het begin zijn veel partners intensief bezig om deze droom te verwezenlijken. Onze partners zijn Geopark Twente.

Samen met onze partners hebben wij de plannen verder uitgewerkt, uitgedacht en onze dromen verwerkt in concrete doelen. De wens om fysieke activiteiten door de hele regio en samen te brengen met digitale verhalen en moderne technologie maakt Geopark uniek.

Vormgeving

Samen met Cibap studenten zijn we bezig geweest met de vormgeving, dit is zowel de vormgeving van onze huisstijl, alsmede de vormgeving van toekomstige dragers van ons digitale platform, zoals een mobiele app. Uit de vele mooie ontwerpen van Cibap studenten hebben we 1 stijl gekozen en doorontwikkeld.

Realiseren

Ook in deze stap hebben we veel hulp gehad van Saxion studenten. Naast een haalbaarheidsstudie, zijn teams met studenten druk geweest met de bouw van een ontwikkelomgeving, het online platform en de mobiele applicatie.

Gelijktijdig zijn onze partners bezig met het ontwikkelen en realiseren van de projecten. Sommige projecten zijn al af, anderen hebben nog wat werk nodig.

De volgende stap

De volgende stap is om naar livegang toe te werken. Belangrijk hierin is dat de fysieke projecten ook daadwerkelijk worden samengebracht met het digitale platform. Als dat gerealiseerd is dan zijn we hard op weg om van heel Twente één groot Geopark te maken.

Partners